Arkivplan.no

Elektroniske system

Her skal samtlege av kommunen sine aktive arkivsystem registrerast. Dette gjeld både sakshandsamingssystem og reine fagsystem.

Les meir om fagsystem på arkivverket sine sider.

Laster...