Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Vanylven kommune frå 2018

 

 

Føremål for arkivplan i Vanylven kommune

Arkivplanen skal vere retningsgjevande for all dokumentasjon i Vanylven kommune.

Arkivplanen er ein plan for organiseringa av arkivtenesta, og ei oversikt for rutinane

som gjeld etablering, bevaring og bruk av arkiva. Planen skal vere eit verktøy for å

kvalitetssikre arkivfunksjonane i kommunen.

Arkivplanen skal reviderast når det skjer endringar i organisasjon eller saksgang.

Det er eit krav i forskriftene til arkivlova at kommunane skal ha ein slik plan (forskr. § 2-2).

Det er rådmannen som har det overordna arkivansvaret ( jfr. Arkivforskrifta §1-1)